logo visit sweden logo
 

Vad gör jag i en nödsituation?

senast uppdaterad 2021-09-02 14:38:14

Vad man gör beror givetvis på i vilken situation du befinner dig. Vid olycksfall eller svår skada kontakta räddningstjänsten, telefon 112, tala tydligt om vad som hänt och var du befinner dig. Har en större olycka eller naturkatastrof inträffat i området följ räddningspersonalens och myndigheternas anvisningar - följ utvecklingen genom media-lyssna på radio (France Bleu 103,8Mhz 94,8Mhz, France Info 105,3Mhz 105,7Mhz eller RadioRiviera 106,5Mhz). Har du inte möjlighet att få kontakt uppsök närmaste polismyndighet eller sjukhus och anmäl dig där. Läs mer om mötesplatser genom att klicka här

Hur reagera i händelse av en terroristattack ? I detta informationsblad har vi sammanställt generella råd baserade på franska inrikesministeriets rekommendationer.

Informera familj och släktingar i Sverige om din situation, var du befinner dig, var du kan nås och om du behöver hjälp av något slag.

Kontakta konsulatet per telefon, sms, +33 6 78 69 56 26, ange ditt personnummer och telefonnummer, eller via e-mail contact@consulat-suede.fr för råd om hur eventuella problem kan lösas.

In Case of Emergeny - ICE - nödnummer till anhöriga

Ett snabbt sätt för räddnings/sjukvårdspersonal att i händelse av olyckshändelse/akut sjukdom komma i kontakt med anhöriga är att söka i den nödställdes telefonbok i mobiltelefonen.

Lägg in telefonnummer till närmast anhörig i mobiltelefonen under rubriken ICE, In Case of Emergency. Om du hittas akut sjuk eller skadad kan upplysningen få avgörande betydelse.

Nyttiga länkar

Nedan följer en lista med länkar som kan visa sig nyttiga i en nödsituation:


Copyright © 2007 - 2024 consulat-suede.fr
created by www.dynweb.se