logo visit sweden logo
 

Skogsbränder

senast uppdaterad 2018-11-01 09:24:08

Den utbredda torkan i Syd-östra Frankrike i kombination med höga temperaturer gör naturen extremt lättantändlig. Dessvärre har senaste tid ett flertal bränder förekommit.

Alla som vistas i dessa områden uppmanas att vara mycket uppmärksamma på eventuellt nya bränder. Vi rekommenderar att du anmäler din vistelse på den s.k. ”Svensklistan”.

En del skogsbränder utvecklas oerhört snabbt – det brinner i trädtopparna och elden ”hoppar” från träd till träd. Andra kan brinna under ytlagret under lång tid och plötsligt flamma upp.

Det viktigaste är att följa lokala myndigheters anvisningar och följa rapportering via media. Det är framförallt radiostationerna ”France Bleu” – lokalradiostation som rapporterar, www.francebleu.fr men även TV kanalen FR3. Brandkår och civilförsvar tillsammans med Gendarmeriet och Polisen är de som direkt agerar vid bränder.

Är du på Campingsemester, tänk igenom platsens belägenhet och försök bedöma riskerna vid en eventuell brand. Ta upp frågan med de ansvariga och se till att känna alternativa vägar ut ur området.

Känner du inte området du vistats i väl – ha med dig en riktig karta – lita inte bara GPS eller karta i telefonen. Tekniken kan falera.

Befinner du dig vid ett boningshus och en skogsbrand närmar sig:

 • Stanna kvar, se till att alla människor och djur kommer inomhus.
 • OM inte räddningspersonal ger andra direktiv.
 • Stänga alla fönster och fönsterluckor, täta huset så mycket det går, ventiler, dörrar… med fuktigt tyg.
 • Öppna eventuella grindar, släng gas/gasolflaskor i vattenfyllt badkar eller eventuell pool.
 • Stäng alla fönster på bil, parkera den nära byggnaden på lä-sidan.
 • Om möjligt använd heltäckande kläder i naturmaterial – aldrig syntet, huvudbonad, glasögon och ordentliga skor.
 • Finns det tid och möjlighet bevattna husets fasader mot vindriktningen och taket.
 • En skogsbrand drar ofta fram mycket fort – efter bara ett par minuter har den passerat men tänt bränder i andra material på sin väg.

Befinner du dig i naturen och upptäcker en brand:

 • Bege dig snabbast möjligt därifrån – mot eller snett mot vindriktningen.
 • Larma - 112
 • Uppsök närmaste boningshus och iaktta rekommendationerna ovan. Finns ingen stabil byggnad i närheten, uppsök en så fri yta som möjligt, ta skydd bakom en klippa, mur eller avsats. Kryp ihop eller ligg ner.

Befinner du dig i en bil

 • Lämna inte bilen
 • Sök upp närmaste glänta eller stanna på vägen där skogen/växligheten är glesare.
 • Tänd strålkastarna på bilen

Copyright © 2007 - 2024 consulat-suede.fr
created by www.dynweb.se