logo visit sweden logo
 

Betalning av skatt - nyheter 2019

av Åke Almroth, lördag 10 mars 2018, 4078 visningar, 0 kommentarer

Betalning av inkomstskatt i Frankrike har hittills ägt rum året efter inkomståret och baserats på uppgifterna som den skattskyldige lämnat i självdeklarationen. Betalningen av skatten har sedan skett vid minst tre tillfällen, februari, maj och under hösten året efter intjänandeåret när den slutliga skatten fastställts. Inbetalningarna i februari (1/3) och maj (1/3) har baserats på föregående års inkomstskatt. Alternativt med ett fast belopp under tio av årets tolv månader. Från den 1 januari 2019 läggs systemet om.

Länge har man diskuterat en omläggning så att inkomstskatten betalas samma år som inkomsten förvärvas. Ett för svenska skattebetalare välkänt system – källbeskattning. D.v.s. utbetalare av inkomstskattepliktig inkomst blir skyldiga att leverera in skatten i samband med utbetalningen. Egenföretagare och t.ex. hyresvärdar blir skyldiga att betala in preliminärskatt, månads- eller kvartalsvis. Gissningsvis kommer det senare även att gälla inkomster från utlandet då t utländska utbetalare inte kan åläggas att betal in skatt till Frankrike.

Reformen skall träda ikraft den 1 januari 2019 på 2019 års inkomster. I samband med deklarationen 2018 (om du deklarerar via internet) eller senast under sommaren eller tidiga hösten 2018 erhåller skattskyldiga besked om den skattesats som skall tillämpas på 2019 års inkomster. Denna skattesats kan komma att justeras i september 2019 med hänsyn till deklarationen av 2018 års inkomster som ska ske som vanligt våren 2019. Därefter görs en avstämning varje år i september.

Även ett system motsvarande - jämkning av preliminärskatt – införs för de fall inkomster eller familjesammansättning som kan påverka skattesatsen ändras. 2018 års inkomster skall deklareras under våren 2019 men”vanliga” inkomster kommer i princip inte att beskattas. Exceptionella inkomster liksom realisationsvinster på fast och lös egendom 2019 beskattas som tidigare d.v.s. 2019. Särskilda bestämmelser för att hindra skatteflykt införs.


<< tillbaka till förstasidan


Kommentera Artikeln

För att skriva en kommentar till artikeln fyll i en valfri signatur nedan och skriv sedan din kommentar. När du är färdig klicka på Skicka.

Ännu inga kommentarer

Bli den första att kommentera artikeln genom att fylla i formuläret nedan. Avsluta med att klicka på Skicka.


Ej inloggad? Om du vill att din kommentar ska kopplas till din medlemsprofil var god logga in i högermarginalen innan du skriver din kommentar. Detta är dock helt frivilligt.

Signatur:

10 Mest Lästa Artiklarna

Valutakurser

Kurserna uppdaters automatiskt 16:30 varje vardag. Information hämtas från ECB. För att se grafer, klicka här.

  • 1 EUR = 11.599 SEK
    0, 0%
  • 1 EUR = 1.084 USD
    0, 0%
  • 1 EUR = 0.85241 GBP
    0, 0%

Se förändring över

Copyright © 2007 - 2024 consulat-suede.fr
created by www.dynweb.se